2021Nr. 12 / 2021

Magistrale de transmitere a datelor in automobile: CAN, LIN, MOST

Un mare număr de subsisteme electronice sunt încorporate în vehicul pentru a satisface înaltele cereri ale siguranţei vehiculului, a gradului de confort, a performanţei emisiilor şi a consumului de carburant. Fiecare sistem electronic are în acest scop o unitate de control digitală proprie, de exemplu pentru injecţia de carburant/aprindere, pentru ABS, pentru controlul cutiei de viteze automate, pentru radio sau pentru navigație etc. Fiecare unitate de control funcţionează cu senzori şi elemente de acţionare proprii,dar sunt și multe situații când senzorii sunt comuni pentru diverse UC .În fiecare automobil modern transmiterea datelor se face prin magistrale CAN și LIN, iar în unele infotainmentul este realizat printr-o magistrală de tip MOST unde datele sunt transmise prin fibră optică către un destinatar specific cu o viteză foarte mare.

Magistrala CAN

Transmiterea datelor prin magistrala CAN
Pentru început se prezintă un dicționar CAN , în care vor fi explicate acronimele ce vor fi utilizate în arătarea funcționării sistemului.

Bit                         Cifră binară, cea mai mică unitate de informaţie
BUS                       Interfaţă universală a biţilor în serie, un sistem pentru transportarea şi distribuirea informaţiilor
Bus system           Unităţi de control individuale, canal de transmitere a informaţiilor
Byte                      Unitate de informaţie adresabilă de 8 biţi succesivi
CAN                      (Controller Area Network) Reţea zonală a controlerului (calculatorului), un sistem bus serial                                      conceput pentru folosirea specifică în vehicule; funcţionează cu 2 circuite
CAN bus               Unităţi de control separate de egală prioritate sunt interconectate de către o structură bus                                      liniară
Avantaje:
Dacă un utilizator se defectează, structura bus rămâne complet disponibilă pentru toţi ceilalţi                                  utilizatori.

CAN controller      Citeşte informaţiile care sunt transmise în lungul liniei bus ori care sunt recepţionate în lungul                                  acestei linii
CAN transceiver    Transmiţător şi receptor a semnalelor electrice, combinaţie a transmiţătorului şi a receptorului
Data Frame            Suport de informaţii al protocolului de informaţii
Data protocol        Mesaj care este transmis; făcut pentru structurile de 7 câmpuri
Priority                   Secvenţa mesajului transmis ca o funcţiune a evaluării de siguranţă şi criteriului de timp
Serial                      Dispunerea unul după altul în serie

Interference field   Unde electromagnetice generate de către componentele externe, care dau un efect                                                nefavorabil sau falsifică transferul de informaţii

(Continuarea in nr.12/2021 al revistei AutoTehnica)

Articole asemanatoare

Back to top button